Νέο Υποκατάστημα στην Τήνο,Διεύθυνση : Τριών Ιεραρχών, Χώρα Τήνου

Γενικά ΆρθραΕταιρίες Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφάλειας | Συναγερμοί Σπιτιών | Αντικλεπτικά Συστήματα | Κάμερες Ασφαλείας

22 Οκτωβρίου, 2016

Οι ιδιαιτερότητες που πηγάζουν από την ίδια την φύση των εργασιών μιας εταιρίας εγκατάστασης συστημάτων ασφάλειας – όπου μελετάει, σχεδιάζει και υλοποιεί τις τεχνολογικές υποδομές προστασίας στον προσωπικό ή επαγγελματικό χώρο των πελατών – καθιστούν την απόφαση της επιλογής της εταιρίας που θα αναλάβει ένα τέτοιο έργο, ιδιαίτερα σημαντική.

Θα πρέπει επομένως η επιλογή του εγκαταστάτη να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία σας από διαρρήξεις. Η προστασία αυτή δεν είναι πάντα δεδομένη, είτε λόγω έλλειψης τεχνικής επάρκειας από τον εγκαταστάτη, είτε λόγω έλλειψης του αναγκαίου σε αυτές τις περιπτώσεις επαγγελματισμού.

Στο παρόν άρθρο, θα εστιάσουμε στην πιστοποίηση των εταιριών και επαγγελματιών εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας και στο πώς ο καταναλωτής μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την πληροφορία προς όφελός του.

 

Άδεια Λειτουργίας Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

 

Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας, όλες οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας, θα πρέπει να διαθέτουν τη σχετική άδεια λειτουργίας Ι.Ε.Π.Υ.Α. (Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας).

Τα κύρια προαπαιτούμενα που πρέπει να ικανοποιεί μια εταιρία για να πάρει την άδεια ΙΕΠΥΑ είναι ότι θα πρέπει όλοι οι εταίροι της:

 • Να έχουν εξετασθεί από ψυχίατρο δημοσίου (για να βεβαιωθεί ότι είναι ψυχικά υγιείς)
 • Να έχουν περάσει από τοξικολογικές εξετάσεις σε δημόσιο νοσοκομείο (για να διασφαλιστεί ότι δεν είναι χρήστες ουσιών)
 • Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Η άδεια λειτουργίας ΙΕΠΥΑ εκδίδεται από την Ελληνική Αστυνομία, είναι υποχρεωτική από το Νόμο και ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η πλειοψηφία των εταιριών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στη χώρα μας δεν διαθέτει την άδεια αυτή.

Μία εταιρία μπορεί να λειτουργεί νόμιμα, δηλαδή να έχει ΑΦΜ και να έχει κάνει την έναρξη λειτουργίας στην Εφορία, ωστόσο η Εφορία δεν ζητά την άδεια λειτουργίας ΙΕΠΥΑ προκειμένου να προχωρήσει στην έναρξη!

Αποτέλεσμα είναι ότι ο καταναλωτής – αν δεν γνωρίζει – εκτίθεται στο ρίσκο να επιλέξει έναν εγκαταστάτη, ο οποίος ναι μεν λειτουργεί νόμιμα ως προς την Εφορία, αλλά λειτουργεί παράνομα ως προς τη μη κατοχή άδειας λειτουργίας ΙΕΠΥΑ.

 

Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Κατηγορίας Β

 

Όμως, ο καταναλωτής δεν διασφαλίζεται μόνο με την κατοχή της άδειας λειτουργίας ΙΕΠΥΑ.

Θα πρέπει – επιπλέον – ο τεχνικός (ή οι τεχνικοί) που θα εισέλθουν στον προσωπικό σας χώρο και θα εμπλακούν στο έργο της εγκατάστασης, δηλαδή οι εγκαταστάτες – να έχουν τη λεγόμενη Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Κατηγορίας Β.

(Σημείωση: Η Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Κατηγορίας Α αφορά στατικές φυλάξεις – security).

Η Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Κατηγορίας Β είναι εξίσου σημαντική με την Άδεια Λειτουργίας Ι.Ε.Π.Υ.Α., καθώς τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του εγκαταστάτη. Όπως η άδεια ΙΕΠΥΑ, έτσι και η άδεια αυτή ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια.

Προαπαιτούμενα για την Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Κατηγορίας Β είναι όλα τα προαναφερθέντα προαπαιτούμενα της Άδειας Λειτουργίας ΙΕΠΥΑ συν την ολοκλήρωση σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηλεκτρονικού ή συναφούς αντικειμένου – και όχι Ηλεκτρολόγου, καθώς οι γνώσεις ενός Ηλεκτρολόγου δεν επαρκούν για ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις.

Συμβαίνει συχνά στην αγορά, μία επιχείρηση να διαθέτει Άδεια Λειτουργίας ΙΕΠΥΑ, αλλά οι εγκαταστάτες της να μην διαθέτουν την άδεια εργασίας προσωπικού κατηγορίας Β.

Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν

Η έλλειψη έστω και μίας από τις δύο από τις υποχρεωτικές εκ του Νόμου άδειες, δημιουργούν μια σειρά κινδύνων, τους οποίους αρκετές φορές, αγνοεί ή αμελεί ο καταναλωτής.

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν μπορεί να σχετίζονται από τα πιο συνήθη σενάρια έλλειψης τεχνικής επάρκειας ή επαγγελματισμού (άρα και έλλειψης ολοκληρωμένης προστασίας), μέχρι πιο ακραία σενάρια, που όλοι μας λίγο πολύ, μπορούμε να φανταστούμε.

Ως προς την πιθανή έλλειψη τεχνικής επάρκειας, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε πως η δουλειά του πραγματικού επαγγελματία εγκαταστάτη, είναι αφού μελετήσει ενδελεχώς τον χώρο να εντοπίσει και να προστατέψει με τον κατάλληλο εξοπλισμό, την ορθή εγκατάσταση και αναγκαίες ρυθμίσεις από κάθε πιθανή διέλευση ενός διαρρήκτη. Συνεπώς, απαιτείται εμπειρία, τεχνική επάρκεια και υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.

Μπορεί για παράδειγμα, η σύνδεση και ο προγραμματισμός του συστήματος ασφαλείας να έχει γίνει με τέτοιο τρόπο, που να είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε επιθέσεις, δηλαδή να μπορεί εύκολα ο διαρρήκτης να το απενεργοποιήσει. Ή μπορεί να τοποθετηθεί στο σύστημα ένα εξάρτημα GSM παλαιάς γενιάς, που είναι επίσης εύκολα προσπελάσιμο από τον διαρρήκτη.

Συνεπώς, η άδεια λειτουργίας Ι.Ε.Π.Υ.Α. σε συνδυασμό με την Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Κατηγορίας Β του τεχνικού εγκαταστάτη, διασφαλίζουν σε υψηλό βαθμό την πραγματική προστασία του καταναλωτή.

Τι πρέπει να ζητά ο καταναλωτής από την Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής σας δεν ανήκει στον παραπάνω Σύνδεσμο, θα πρέπει οπωσδήποτε – πριν την αποδοχή της προσφοράς από την Εταιρία Εγκατάστασης, να ζητήσετε και να δείτε:

 • Την Άδεια Λειτουργίας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Τα ονόματα των τεχνικών εγκαταστατών που θα εισέλθουν στον χώρο σας ή θα εμπλακούν στο έργο και τις αντίστοιχες άδειες Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Κατηγορίας Β

Μην διστάσετε να το κάνετε αυτό, καθώς ο νόμιμος επαγγελματίας θα δείξει σίγουρα την προθυμία να σας δείξει τις σχετικές άδειες και επιπλέον, θα εκτιμήσει το ενδιαφέρον σας, αφού θα καταλάβει πως έχει απέναντί του έναν συνειδητοποιημένο και ενημερωμένο πελάτη.

Πολλές εταιρίες εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας επισυνάπτουν την Άδεια Λειτουργία ΙΕΠΥΑ, μαζί με την προσφορά τους. Ωστόσο, καλό είναι να έχετε υπόψη σας ότι οι Άδειες Εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Κατηγορίας Β, δεν μπορούν να σταλούν λόγω την αναγκαιότητας για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Αυτό φυσικά, δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση το δικαίωμά σας να ζητήσετε και να δείτε τις Άδειες αυτές, χωρίς όμως να κρατήσετε το σχετικό αρχείο.

Συνεργαζόμενες Εταιρείες

Συνεργαζόμενες Εταιρείες

secue1-logo
inim_logo
sigma-logo
Axis_logo
Nova-logo
dahua_logo
Επικοινώνησε μαζί μας

Επικοινώνησε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ένας εκπρόσωπός μας θα απαντήσει άμεσα και γρήγορα.!

  Γιατί Εμάς ;

  Γιατί να επιλέξετε εμάς; Είναι απλό …! Δίνουμε λύσεις σε κάθε δυσκολία οικονομικά, γρήγορα, και πάνω από όλα υπεύθυνα.!

  Επικοινώνησε μαζί μας

  Επικοινώνησε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ένας εκπρόσωπός μας θα απαντήσει άμεσα και γρήγορα.!

   Γιατί Εμάς ;

   Γιατί να επιλέξετε εμάς; Είναι απλό …! Δίνουμε λύσεις σε κάθε δυσκολία οικονομικά, γρήγορα, και πάνω από όλα υπεύθυνα.!